CO OFERUJEMY

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Dotacje unijne

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy